´t Ganzenust - Vriescheloo - Voor de Vrijwilligers
Voor de Vrijwilligers
 

Voor de Vrijwilligers

Inloggen als vrijwilliger

Er is een speciale pagina met  informatie  voor de vrijwilligers.
Deze staat achter een wachtwoord. Eerst inloggen dus!
Bij deze dan ook het verzoek aan al de vrijwilligers om een account
aan te maken via deze link
De beheerder kijkt regelmatig na of er nieuwe aanmeldingen zijn.
Deze krijgen daarna  een wachtwoord toegezonden en kunnen ook de vrijwilligerspagina bekijken.
 

Pagina voor Ganzenust gebruikers in eigen beheer
Het is ook mogelijk om een pagina in beheer te krijgen.
voorbeeld: "van het bestuur" kan de titel zijn van de pagina waar het bestuur mededelingen kan doen, een subpagina met de notulen enz.
Iemand van datzelfde bestuur kan dan met eigen inlognaam en wachtwoord deze pagina('s) bewerken.
Zo kan bijvoorbeeld ook de schietvereniging zijn eigen pagina krijgen.
Het chantykoor kan ook een pagina krijgen. De keuken met mededelingen over de weekendspecial, enz.